Posłuchaj
głosu ekspertów!

Uzyskaj odpowiedzi na pytania i rozwiąż problemy, z którymi na co dzień spotykasz się w swojej pracy.

Nadchodzące szkolenia

Tematy szkoleń

Nasi eksperci

Hubert Guz

Praktyk, przez 20 lat związany z samorządem regionalnym (do 2019 roku dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim), odpowiedzialny za wdrażanie programów regionalnych oraz PROW.

Więcej
Jowita Kalajew

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz szkoły trenerów. Od wielu lat jest trenerem. W tym czasie przeprowadziła ponad 1000 szkoleń.

Więcej
Marcin Furmański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowego studium psychologii zarządzania na wydziale Psychologii i Pedagogiki. Od 8 lat jest trenerem, w tym czasie przeprowadził ponad 1000 szkoleń.

Więcej
Waldemar Witer

Wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz pracownik różnych szczebli resortu finansów. Kierując komórką prawno-legislacyjną oraz działem prawnym był odpowiedzialny za sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji.

Więcej
Janusz Facon

Ekonomista, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Więcej
Łukasz Paroń

Prawnik. Odpowiedzialny za kontrolę i nadzór m.in. nad jednostkami administracji publicznej. Praktyk na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy.

Więcej
Karolina Wiśniewska

Pracownik korpusu służby cywilnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji procesu ocen.

Więcej
Marek Choczaj

Praktyk na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy. Autor licznych programów szkoleniowych dla pracowników działów kadr.

Więcej

Dlaczego warto nam zaufać?

+

Zrealizowanych
tematów szkoleń

+ tys.

Przeszkolonych osób

+

Lat działalności

Dlaczego my?

Przemawia za tym równie wiele czynników: kilkunastoletnie doświadczenie, największy wybór tematów i terminów, najlepsi eksperci, systematycznie aktualizowane harmonogramy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z autorami artykułów do naszych czasopism i książek. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne. Prowadzimy dyżury redakcyjne, w trakcie których odpowiadamy na pytania naszych czytelników. Dzięki temu doskonale znamy problemy, z którymi borykają się w swojej pracy uczestnicy naszych szkoleń.

Zapisz się do newslettera Otrzymuj kody rabatowe
i dostęp do bezpłatnych webinarów

  Porozmawiaj z doradcą Klienta

  Nie potrafisz znaleźć odpowiedniego szkolenia? Masz pytania dotyczące swojego zgłoszenia? Chcesz zorganizować szkolenie w swojej organizacji? Zapraszamy do kontaktu!

  Książki i czasopisma

  Wydajemy specjalistyczne czasopisma oraz branżowe książki, które stanowią praktyczną pomoc w pracy w różnych obszarach. W naszym portfolio mamy tytuły dla pracowników działów: zamówieniowych, księgowych, prawnych, kadrowo-płacowych, IT.

  Podstawowe założenia, jakie nam towarzyszą przy tworzeniu prasy, to wysoka wartość merytoryczna, przydatność informacji i jasność przekazu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w treści artykułów, ale też w atrakcyjnym wyglądzie pism.

  Wśród naszych książek są poradniki w przystępny sposób opisujące określone zagadnienie, monografie dla bardziej zaawansowanych znawców danego tematu i komentarze do aktów prawnych.

  Artykuły na blogu

  07.06.2024

  Problematyka godzin ponadwymiarowych

  W przepisach Karty Nauczyciela brakuje doprecyzowania dotyczącego pracy w godzinach ponadwymiarowych,co prowadzi do wielu niejasności i kontrowersji. Orzecznictwo stara się wypełniać istniejącą lukę, ale...

  Więcej

  06.05.2024

  Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce a wymogi formalne

  Trójstronne porozumienie, czyli porozumienie między pracodawcami (obecnym i przyszłym) oraz za zgodą przenoszonego pracownika, jest niezbędnym elementem w postępowaniu o przeniesienie pracownika samorządowego do...

  Więcej

  06.04.2024

  Przetwarzanie danych o lokalizacji pracownika

  Pracodawca bardzo często ma dostęp do różnych informacji na temat życia prywatnego pracownika. Problem polega na tym, że często nie są to dane zbierane...

  Więcej

  06.03.2024

  Zmiany w nawiązywaniu umów na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny jest szczególnym rodzajem umowy terminowej. Pozwala pracodawcy na zalegalizowanie pierwszego okresu zatrudnienia, w którym pracodawca poddaje pracownika próbie...

  Więcej

  05.02.2024

  Nowe zasady rozwiązywania umowy na czas określony

  Obowiązek konsultacji związkowej oraz możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy – to projektowane zmiany odnoszące się bezpośrednio do kwestii rozwiązywania umów o pracę....

  Więcej

  05.01.2024

  Nowe zasady pracy zdalnej w kodeksie pracy po nowelizacji

  Pandemia koronawirusa stała się impulsem do wprowadzenia przez ustawodawcę istotnych zmian legislacyjnych, m.in. pracy zdalnej. W projekcie ustawy zaproponowano, aby nowe regulacje dotyczące pracy...

  Więcej